ขนาดของร่มมีกี่นิ้ว เหมาะกับการใช้งานอย่างไร

ตัวแปรการวัดขนาดร่ม

ร่มทั่ว ๆ ไปที่เราเห็นกันนั้นมีหลายขนาดด้วยกันที่ขึ้นอยู่กับประเภทและจุดประสงค์ของประเภทร่มนั้นๆ ดังนั้นการเลือกขนาดของร่มที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเวลาเลือกใช้ร่มที่จะส่งผลถึงคุณภาพของร่มที่ถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ของทั้งร่มและตัวคุณเอง วันนี้ทางไทยซิตี้อัมเบรล่ามีวิธีการเลือกขนาดร่มโดยคร่าวๆเพื่อให้คุณสามารถใช้ร่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามจุดประสงค์ของร่มกันค่ะ

โดยปกติแล้วเราควรคำนึงถึงตัวแปรสำคัญของร่มปกติที่ดูได้จากภาพด้านล่างตามนี้

 

ตัวแปรการวัดขนาดร่ม

 

จะสังเหตุได้ว่าตัวแปรของร่มนั้นมี 3 ตัวแปรด้วยกันรวมไปด้วย ความยาวของร่ม(Length) เส้นผ่านศูนย์กลางของร่ม(Diameter)และ ความโค้งของร่ม(Arc) ซึ่งตัวแปรเหล่านี้มีความหมายที่แตกต่างกันไปและเชื่อมโยงกับขนาดของตัวร่มนั้นเอง

1.ความยาวของร่ม (Length)

ความยาวของร่มหรือ length คือความยาวของร่มตั้งแต่ด้ามร่มนับจนไปถึงจุกร่มซึ่งก็คือความยาวตั้งแต่ต้นจนไปถึงปลายนั้นเอง การวัดความยาวของร่มจะช่วยให้เราคาดเดาได้ว่าเราสามารถบรรจุไว้ที่ไหนบ้างนั้นเอง ตัวอย่างเช่น กระเป๋า รถ หรืออื่นๆ

2.เส้นผ่าศูนย์กลางของร่ม (Diametre)

เส้นผ่าศูนย์กลางของร่มหรือ diameter คือความยาวระหว่างปลายร่มด้านหนึ่งถึงปลายร่มฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึ่งหรือความกว้างของร่มนั้นเอง ทั้งนั้นทั้งนี้การวัดจุดศูนย์กลางของร่มนั้นจะช่วยให้เราทราบถึงความกว้างของตัวร่มเวลาเรากางออกมาซึ่งจะคล้ายๆกับตัวแปรอันสุดท้ายนั้นก็คือคว้างโค้งของร่มหรือ arc

3.ส่วนโค้งของร่ม (Arc)

ความโค้งของร่มหรือ arc นั้นจะวัดคล้ายๆกับ เส้นผ่าศูนย์กลางของร่มแต่จะวัดตั้งแต่ปลายร่มด้านหนึ่งถึงจุกร่มหรือตรงกลางของร่มเมื่อกางร่มออกมาแล้วนั้นเอง ความแตกต่างจากตัวแปรนี้กับเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือวิธีวัดของผู้ผลิตร่มหรือโรงงานผลิตร่มที่จะทำการวัดร่มแตกต่างกันไปนั้นเอง

ขนาดของร่มและประเภทของร่มเบื้องต้นของไทยซิตี้อัมเบรล่า

 

1.ร่มตอนเดียว

ร่มตอนเดียวของทางไทยซิตี้อัมเบรล่ามีด้วยกันทั้งหมด 4 ขนาดรวมไปด้วย 16, 22, 24 และ 27 นิ้วตามส่วนโค้งของร่มที่สามารถวัดได้จากปลายร่มของฝั่งหนึ่งไปจนถึงจุกร่มหรือตรงกลางของร่มเมื่อกางออกนั้นเอง

2.ร่มกอลฟ์

ร่มกอลฟ์ของทางไทยซิตี้อัมเบรล่ามีขนาดเดียวซึ่งก็คือ 30 นิ้วที่ซึ่งเช่นกันที่สามารถวัดโดยใช้ส่วนโค้งของร่มหรืออีกฝั่งของร่มจนไปถึงจุกร่มหรือตรงกลางของร่มเมื่อกางออก

3.ร่มพับ

ร่มพับของทางไทยซิตี้อัมเบรล่ามีด้วยกันขนาดเดียวก็คือ 21 นิ้วที่วัดจากส่วนโค้งของตัวร่ม

4.ร่มสนาม

ร่มสนามของทางไทยซิตี้อัมเบรล่ามีด้วยกันทั้งหมด 4 ขนาดรวมไปด้วย 36 40 45 และ 50 นิ้ว ซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้ตัวแปลของส่วนโค้งของร่มนั้นเอง

นี่ก็เป็นข้อมูลร่มคร่าวๆของทางไทยซิตี้อัมเบรล่า แต่อย่างไรก็ตามขนาดร่มและประเภทร่มอื่นๆก็อาจจะสามารถผลิตได้เช่นกันขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเอง คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดร่มและประเภทร่มที่คุณต้องการได้เลยนะคะ