Showing the single result

รับผลิต – จำหน่ายร่มกลับด้านมีลาย โดยโรงงานผลิตร่มพรีเมี่ยม

ร่มกลับด้านมีลาย ปัจจุบันร่มกลับด้านมีทั้งแบบลวดลาย เช่น ลายดอกไม้ ลายเส้น ลายการ์ตูนต่าง ๆ ถึงแม้ขนาดของร่มกลับด้านจะค่อนข้างใหญ่และหนา ทำให้ดูเทอะทะหากต้องหกพาออกไปข้างนอก แต่ร่มชนิดนี้ก็มีความพิเศษอีกประการหนึ่งก็คือ สามารถตั้งพื้นได้โดยไม่ต้องกางร่มแล้ววาง แขวน หรือพิง ทำให้เมื่อพกออกไปทำงานหรือเดินทางทั่วไป ก็สามารถวางไว้ได้ ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเมื่อไม่มีที่ใส่ร่มในสถานที่นั้น ๆ