ร่มตอนเดียว 27 นิ้ว รหัสสินค้า : 20160825-010518

รหัสสินค้า: 20160825-010518
ขนาดโครง: 69 ซม. x 8 ก้าน (69 cm. x 8 ribs)
โครง: เหล็ก (Metal Frame)
ก้าน: ไฟเบอร์ (Fiber Ribs)
ด้ามจับ: ด้ามตรงไม้ (wooden straight handle)
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 138 ซม. (138 cm. Diameter)
ผ้า: ผ้าพื้นไม่กัน UV (Non-UV protection Texture)
สี: คละสี