ร่มตอนเดียว 27 นิ้ว รหัสสินค้า : 20160825-010518

รหัสสินค้า : 20160825-010518
ขนาดโครง : 69 ซม. x 8 ก้าน (69 cm. x 8 ribs)
โครง : เหล็ก (Metal Frame)
ก้าน : ไฟเบอร์ (Fiber Ribs)
ด้ามจับ : ด้ามตรงไม้ (wooden straight handle)
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 138 ซม. (138 cm. Diameter)
ผ้า : ผ้าพื้นไม่กัน UV (Non-UV protection Texture)
สี : คละสี