โรงงานผลิตร่มพรีเมี่ยม ร่มสกรีนโลโก้แบบต่าง ๆ

ผลงานของเรา

บริษัทเรารับผลิตร่มพรีเมี่ยมมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานนี้ย่อมทำให้เรามีความชำนาญและรอบรู้ในเรื่องเกี่ยวกับร่ม และโครงสร้างของร่ม  เรามีฐานลูกค้าหลากหลาย บริษัท ห้าง รวมถึงร้านค้าต่าง ๆ  ซึ่งบริษัทเรามีความเต็มใจ และยินดีที่จะรับผลิตไม่ว่าจะองค์กรเล็ก หรือใหญ่ เพราะเราเชื่อมั่นว่าลูกค้าคือคนสำคัญ

1 | 2 | 3