โรงงานผลิตร่มพรีเมี่ยม ร่มสกรีนโลโก้แบบต่าง ๆ

รับผลิต – จำหน่ายร่มสกรีนโลโก้ โดยโรงงานผลิตร่มพรีเมี่ยม
THAICITY UMBRELLA

ร่มสกรีนหรือ screen printing umbrella เป็นการผสมผสานระหว่างการสกรีนเข้ากับร่มเพื่อกระจายการรับรู้ถึงแบรนด์หรือ brand awareness ซึ่งถือว่าได้ผลและเป็นที่นิยมอย่างมากในการผลิตร่มจนไปถึงการทำการตลาดในการสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ เราจะเห็นได้ว่าปกติแล้วผู้คนที่ใช้ร่มในที่สาธารณะจะใช้ร่มที่มีโลโก้หรือภาพที่สื่อให้เห็นถึงการทำการตลาดของแบรนด์ ๆ หนึ่ง ทั้งนี้ก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งของแบรนด์ในการสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์นั้นเอง และการที่มีโลโก้อยู่บนร่มนั้นจะสื่อให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ ๆ นั้นได้ระดับหนึ่งซึ่งจะเห็นได้จาก สี ประเภท และวัสดุของร่มที่สื่อถึงอารมณ์ บุคลิก และภาพลักษณ์ของแบรนด์ ๆ ดังนั้นแบรนด์ควรคำนึงถึง ส่วนประกอบ วัสดุ และคุณภาพของร่มที่อาจส่งผลถึงภาพลักษณ์ และเพื่อให้ตัวร่มสกรีนบ่งบอกถึงบุคลิกของแบรนด์ต่อผู้คนที่เห็นตัวร่มในที่สาธารณะนั่นเอง

ร่มสกรีน