Tag Archives: การเลือกร่ม

ตัวแปรการวัดขนาดร่ม
ขนาดของร่มมีกี่นิ้ว เหมาะกับการใช้งานอย่างไร

ร่มทั่ว ๆ ไปที่เราเห็นกันนั้นมีหลายขนาดด้วยกันที่ขึ้นอยู่กับประเภทและจุดประสงค์ของประเภทร่มนั้นๆ ดังนั้นการเลือกขนาดของร่มที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเวลาเลือกใช้ร่มที่จะส่งผลถึงคุณภาพของร่มที่ถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ของทั้งร่มและตัวคุณเอง วันนี้ทางไทยซิตี้อัมเบรล่ามีวิธีการเลือกขนาดร่มโดยคร่าวๆเพื่อให้คุณสามารถใช้ร่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามจุดประสงค์ของร่มกันค่ะ โดยปกติแล้วเราควรคำนึงถึงตัวแปรสำคัญของร่มปกติที่ดูได้จากภาพด้านล่างตามนี้     จะสังเหตุได้ว่าตัวแปรของร่มนั้นมี 3 ตัวแปรด้วยกันรวมไปด้วย ความยาวของร่ม(Length) เส้นผ่านศูนย์กลางของร่ม(Diameter)และ ความโค้งของร่ม(Arc) ซึ่งตัวแปรเหล่านี้มีความหมายที่แตกต่างกันไปและเชื่อมโยงกับขนาดของตัวร่มนั้นเอง